Crane corporate web

Доставки

  • Поща, доставка на малки колети
  • Доставка през последната част от маршрута  
  • Доставка на храна

 

Можете да извършвате доставки в града с Goupil G3

Правилата в центровете на градовете са ограничителни и не са адаптирани към транспортиране на стоки в градовете.  Магазините трябва да бъдат зареждани толкова често, колкото е необходимо без да се създава задръстване и без да се създава напрежение за хората (доставчиците, магазинерите, пешеходците или шофьорите …)

Goupil Industrie Ви предлага решение на проблема!

Ние предлагаме серия обслужващи електрически автомобили, с ширина от 1,1 до 1,5 м, което означава, че те може да отидат навсякъде без да смущават трафика.  Тъй като те са електрически (безшумни, без да замърсяват и без въглеродни емисии) те получават достъп до пешеходни зони и исторически центрове … Това наистина е автомобилът за града!

Няколко транспортни компании вече използват нашите автомобили за доставки в центровете на градовете, което им позволява да правят доставки във всеки един момент от деня и да използват по-добри маршрути.

 

Ако желаете да комбинирате икономическото развитие и опазването на околната среда, моля свържете се с нашите дилъри! 


Crane Ltd. 2020 - all right reserved

created by SEO web design