Crane corporate web

Разработки и научни изследвания

Разработки

 

Нашето желание е да конструираме автомобили, които отговарят изцяло на нуждите и очакванията на нашите клиенти.

За да постигнем това, инженеринговият ни отдел, който се състои от десет инженери и техници, се е фокусирал върху следните три области:

  • Непрекъснато усъвършенстване на съществуващите продукти: Тясното работно сътрудничество с отделите по производство, снабдяване, качество, поддръжка и продажби ни позволява да постигнем непрекъснато усъвършенстване на нашия автомобил.
  • Разработки съобразно специални изисквания от клиентите: някои професии или приложения изискват върху обслужващите автомобили да бъдат извършени специфични приспособления. В нашия инженерингов отдел, един техник е ангажиран с дефинирането, проучването и реализирането на специални искания от нашите клиенти.
  • Научни изследвания и  разработки на ново поколение автомобили с марката GOUPIL. Един екип е ангажиран с ускореното разработване на бъдещите автомобили и оборудване на Goupil.

Научни изследвания


Crane Ltd. 2020 - all right reserved

created by SEO web design