Crane corporate web

Нашата фабрика

Висока производителност

Фабриката се състои от четири екологично съобразени сгради (оптимизиращи нашите нужди от енергия), като тя е снабдена с оборудване, което осигурява непрекъснато усъвършенстване на комфорта и безопасността на операторите.   

Поточното асемблиране на автомобилите позволява на Goupil Industrie да минимизира производственото време, да оптимизира работните места за асемблиране и да обучава бързо операторите на всеки етап от процеса на асемблиране, с цел гарантиране качеството на производството.

Ние постоянно се стремим да търсим начини за усъвършенстване на процеса на асемблиране, като същевременно нашите служители са обучавани на постоянно усъвършенстващо се  оборудване.

Factory

 

Всички наши автомобили преминават през пълно инспектиране чрез финални тестове (статични и в движение на пътя), както и през целия процес на асемблиране (автоматични проверки във всяка фаза от процеса на асемблиране).

 

Подход към Качеството            

Понастоящем тече процес на сертифициране по ISO 9001.

 

Всички наши автомобили преминават през пълно инспектиране чрез финални тестове (статични и в движение на пътя), както и през целия процес на асемблиране (автоматични проверки във всяка фаза от процеса на асемблиране).  

Този подход ни позволява да гарантираме максимално качество на производството. 


Crane Ltd. 2020 - all right reserved

created by SEO web design